Pravilnik o zasebnosti

Osebni podatki

Osebni podatki, ki jih Bang & Olufsen Slovenija posreduje na tej spletni strani, se bodo uporabljali samo v skladu z našo politiko zasebnosti. Z uporabo spletnega mesta Bang & Olufsen Slovenija in / ali naše storitve soglašate s tako obdelavo vaših osebnih podatkov in jamčite, da so vsi podatki, ki jih posredujete, pravilni in točni.

Naša odgovornost:

Zakonsko smo dolžni zagotoviti izdelke, ki ustrezajo pogojem pogodbe. V skladu z vašimi zakonskimi pravicami vam zagotavljamo, da je vsak izdelek, kupljen v trgovini B&O, zadovoljive kakovosti in primeren za vse namene, za katere se tovrstni izdelki običajno dobavljajo.Specifikacije izdelkov in sistemske zahteve, potrebne za upravljanje izdelkov, so podrobneje opisane v specifikacijah izdelkov, ki jih najdete na spletnem mestu Bang & Olufsen Slovenija. Ne moremo ugotoviti, ali vaš računalniški sistem izpolnjuje sistemske zahteve, in zato po namestitvi izdelka ne prevzemamo nobene odgovornosti za funkcionalnost vašega računalniškega sistema oz. računalniškega okolja (npr. internet, računalniško omrežje ipd).Odgovorni bomo le za izgube, ki so predvidene tako za vas kot za nas, če bi kršili te prodajne pogoje in bi nastale zaradi naše malomarnosti. Nismo odgovorni za kakršno koli komercialno ali poslovno izgubo (vključno z neomejeno izgubo dobrega imena, dobička, pogodb, predvidenih prihrankov, podatkov ali nepredvidenih izdatkov) ali kakršno koli drugo posredno ali posledično izgubo od trenutka nastanka naše pogodbe ali takrat, ko ste začeli uporabljati spletno mesto Bang & Olufsen Slovenija.To nikakor ne vključuje ali omejuje naše odgovornosti

  • za smrt ali telesne poškodbe, ki so nastale zaradi naše malomarnosti;
  • v skladu z oddelkom 2 (3) Zakona o varstvu potrošnikov iz leta 1987;
  • zaradi goljufije ali lažne predstavitve; ali
  • za katero koli zadevo, za katero bi bilo nezakonito, če bi izključili ali poskušali izključiti svojo odgovornost.

Nobena določba teh prodajnih pogojev ne vpliva na vaše zakonske pravice. Če dvomite glede svojih zakonskih pravic, se obrnite na lokalno svetovalno službo za državljane.